Szkoła

Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrocławiu jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie.


 

 

 

 

 

   MISJA 

Nasza szkoła, to miejsce dla ludzi, których pasją jest muzyka.
Dbamy o rozwój artystycznej osobowości uczniów oraz pracujemy nad tym, aby muzyka towarzyszyła wszystkim naszym wychowankom w ich życiu.


Dydaktyka

  Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 6 - 10 lat),
  • w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 11 - 15 lat).

Uczniowie kształcą się w następujących sekcjach:

  • instrumentów klawiszowych (fortepian, akordeon),
  • instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas oraz gitara),
  • instrumentów dętych i perkusji (flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, instrumenty perkusyjne oraz w miarę potrzeb waltornia).

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów (z wyjątkiem gitary). Jest również możliwość wypożyczenia podręczników szkolnych i nut w bibliotece szkolnej .

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym od poniedziałku do soboty (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu).

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru, zespołu smyczkowego oraz zespołów kameralnych. 

Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku, na rzecz miasta i regionu.

Najważniejszym, podsumowującym całoroczną pracę uczniów jest koncert „Najlepsi z najlepszych” odbywający się w sali Filharmonii Wrocławskiej lub auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bardzo cenną rolę odgrywa edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla młodzieży i dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli.

Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia, gdzie są przygotowywani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy naszych uczniów na konkursach i przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

design: Jakub Chodorowicz & Mateusz Wysłucha