WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE „NONA”

SZANOWNI RODZICE !!!

Dnia 20.04.2018 (piątek) o godz. 18.00 w auli szkoły (s. 35) odbędzie się

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE „NONA”.

Porządek dzienny:

  1. Zatwierdzenie bilansu Towarzystwa za rok 2017.
  2. Wolnewnioski.

Obecność członków TPDUA „NONA” obowiązkowa.