Ogłoszenie magazynu instrumentów

 Uwaga  !

Przypominam o konieczności rozliczenia się z magazynem instrumentów przed końcem
roku szkolnego

Informacja dla Rodziców uczniów wypożyczających instrumenty z magazynu instrumentów

  • Przy wypożyczaniu instrumentu i przedłużaniu wypożyczenia na kolejny rok szkolny proszę nie wypełniać rewersu. Rewersy wypełnia magazyn
  • Warunkiem przedłużenia wypożyczenia instrumentu na kolejny rok szkolny jest uregulowanie składek na NONĘ.
  • Przy podpisywaniu nowego rewersu proszę o przyniesienie instrumentu.
  • Uczniowie ogniska muzycznego NONA na czas wakacji oddają swoje instrumenty do magazynu.