Ogłoszenie dla chóru „Con Brio”

Pierwsze zajęcia z chóru odbędą się 14 i 15 IX (pt, s. 308, sob s. 323).
Obowiązkowe zebranie z rodzicami chórzystów
z kl. III i IV (którzy pierwszy rok będą śpiewać w chórze) odbędzie się 21 IX (pt) g. 16:30
lub 22 IX (sob) g. 8:00 w sali chóru – termin do wyboru.
Wszelkie informacje dotyczące chóru znajdować się będą na tablicy na półpiętrze
oraz na stronie internetowej szkoły – w zakładce u dołu z lewej strony:
Informacje dodatkowe:
Chór „CON BRIO”. Prosimy czytać na bieżąco J