Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz

we Wrocławiu.

Samorząd Szkolny 2014 / 2015

 Przewodniczącą
Anna Waluśkiewicz

Wiceprzewodnicząca
Izabela Piasecka

 Wiceprzewodnicząca
Pola Głodek

Sekretarz
Paweł Fajgier

Regulamin Samorządu Uczniowskiego