Magazyn Instrumentów

Magazyn instrumentów
Kazimierz Bujoczek

Poniedziałek   – 1500 – 1800

Środa                 1430 – 1630
                           1815 – 1915 

Czwartek           1500 – 1800