Magazyn Instrumentów

Magazyn instrumentów 
Kazimierz Bujoczek

Poniedziałek   – 1500 – 1600   – 1645 – 1815

Środa                 1400 – 1600

Czwartek           1530 – 1830 

Piątek               – 1530 – 1700