Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom szczęśliwych i pogodnych wakacji.