SUKCESY 2018-2019

 • Szkolne stypendium za wyniki w nauce otrzymali:
  Mateusz Bagiński – naucz. Ewa Florek
  Aleksandra Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska
  Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska
  Marlena Hotloś – naucz. Krystyna Dyżewska
  Agnieszka Kazimierczak – naucz. Monika Adamiak
  Michalina Mastalińska – naucz. Gabriela Gacek

 

 • Całoroczne stypendium w zakresie twórczości i edukacji artystycznej
  Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2018/2019 otrzymała:
  Michalina Mastalińska – naucz. Gabriela Gacek

 

 • Jednorazowe stypendium  w zakresie twórczości i edukacji artystycznej
  Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2018/2019 otrzymali:
  Aleksandra Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska
  Helena Czech – naucz. Radosława Gruba
  Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska
  Mateusz Galik – naucz. Ryszarda Knappe
  Krystian Gontarz – naucz. Małgorzata Jakóbczak
  Agnieszka Kazimierczak – naucz. Monika Adamiak

 

 • Stypendium w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
  Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska

 

 • Stypendium artystyczne w ramach XVIII edycji
  Konkursu Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”
  Aleksandra Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska

 

 • Stypendium naukowe w ramach XVIII edycji
  Konkursu Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”
  Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska

 

 • Stypendium Wójta Gminy Długołęka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
  artystycznej uzyskane w roku szkolnym 2017/2018
  Magdalena Buczak – naucz. Urszula Antkowiak
  Maja Buczak – naucz. Anna Tober

 

 • XX Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy – Malbork
  Julia Minartowicz  – II nagroda
  – naucz. Paulina Rosłaniec
  Michał Kowalski  – III nagroda – naucz. Paulina Rosłaniec
  Anna Cieplik – wyróżnienie – naucz. Katarzyna Baranowska

 

 • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Ústí nad Łabą
  Mateusz Bagiński – III miejsce 

  Naucz. Ewa Florek

 

 • III Ogólnopolski Konkurs „Pianogranie” im. Iwony Kuźmy – Kraków
  Michalina Mastalińska – I miejsce 

  Naucz. Gabriela Gacek

 

 • XI Konkurs Pianistyczny im. I. Rolanowskiej – Kraków
  Michalina Mastalińska – II miejsce 
  Naucz. Gabriela Gacek