Harmonogram Pracy Sekcji Instrumenów Klawiszowych

Semestr I

Październik
14 X sob.   Pasowanie uczniów kl. I
14 X sob.   Ogólnoszkolny Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
24 X wt.     Popis sekcji
28 X sob.   Popis sekcji

Listopad
9 XI czw.   Popisy muzyki kameralnej sekcji klawiszowej
10 XI pt.    Popisy muzyki kameralnej sekcji klawiszowej
14 XI wt.   Ogólnoszkolny koncert z okazji Święta 11 XI
16 XI czw. „Z muzyczną wizytą” koncert z PSM I i II st. w Chorzowie – aula szkoły
23 XI czw. „Z muzyczną wizytą” koncert z OSM I i II st. – aula szkoły
24 XI pt.    Warsztaty – dr hab. Katarzyna Makowska AM w Katowicach

Grudzień
5 XII wt.   Popisy uczniów kl. I i II
6 XII śr.    Popis uczniów kl. I i II
12 XII wt.  Koncert kolęd – Oratorium Marianum
14-22 XII Przesłuchania śródsemestralne kl. I-V, I mł.-III mł.
                Badanie realizacji podstawy programowej fortepianu dodatkowego kl. VI i IV m.

Styczeń
10-11 I śr.czw.  Przesłuchania śródsemestralne kl. IV i IV mł.
12 I pt.     Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
13 I sob.  Koncert uczniów wyróżniających się klas III-IV i Imł.-IVmł.

15 I – 27 I – Ferie zimowe

 

" />