Harmonogram Pracy Sekcji Instrumenów Klawiszowych

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom szczęśliwych i pogodnych wakacji.