Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary

Harmonogram pracy sekcji instrumentów smyczkowych 

i gitary w roku szkolnym 2017/2018

 Semestr I

Wrzesień
1   IX                      Rada Pedagogiczna. Zebranie sekcji
4   IX                      Rozpoczęcie roku szkolnego
12 IX                      Zebranie sekcji
26 IX                      Popis sekcji   godz.18.30 (prowadzenie U.Maćkowska)
27 IX                      Popis sekcji   godz.18.30 (prowadzenie E.Kuzio)
28 IX                      Ogólnoszkolny koncert charytatywny godz. 17.00

Październik
13 X                       Ogólnoszkolny koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej   godz.17.00
14 X                       Pasowanie uczniów klas I   godz.11.00                         
17 X                       Popis sekcji   godz.17.00 (prowadzenie H.Zwiercan)
18 X                       Popis sekcji   godz.17.00 (prowadzenie M.Adamiak)
19 X                       Koncert „Gitara +” z udziałem gości z Niemiec w Ratuszu, godz.17.00
23-24 X                  Przesłuchanie techniczne i czytanie a’vista – skrzypce
26 X                       Przesłuchanie techniczne i czytanie a’vista – wiolonczele, kontrabasy
27 X                       Przesłuchanie techniczne i czytanie a’vista – altówki
31 X                       Przesłuchanie techniczne i czytanie a’vista – gitary

Listopad
1   XI                      Święto Wszystkich Świętych
7   XI                      Popis sekcji    godz.18.30  (prowadzenie E.Kuzio)
11 XI                      Święto Niepodległości
14 XI                      Warsztaty skrzypcowe z mgr K.Kowalikiem „Naturalność aparatu gry podstawą rozwoju technicznego” , godz.10.00-16.30
Ogólnoszkolny koncert patriotyczny  godz.17.30
17 XI                      Warsztaty gitarowe z dr W.Gromolakiem „Jak rozbudzić pasję muzykowania?”,
 godz.14.00-19.00
22 XI                      Warsztaty wiolonczelowe z dr T.Lisieckim „Problemy w początkowej fazie gry
na wiolonczeli”, godz. 13.00-18.00
23 XI                      Warsztaty altówkowe z prof. D.Sroczyńską „Praca z uczniem nad rozwojem  techniki prawej i lewej ręki”, godz. 11.30-17.30
29 XI                      Popis sekcji    godz.18.30 (prowadzenie A.Dzierżanowska)
30 XI                      Koncert wspólny z  OSM  I i II st. godz. 18.30 (prowadzenie U.Maćkowska)

 Grudzień
7  XII                      Popis sekcji „Mikołajkowy”  godz.17.00 (prowadzenie M.Molisak)
12-20 XII                Przesłuchanie śródroczne klas  I-V/c.6  i  I-III/c.4
12 XII                     Ogólnoszkolny koncert kolędowy 
23-31 XII                Ferie świąteczne

 Styczeń
1   I                          Nowy Rok
6   I                          Święto Trzech Króli
9  I                           Przesłuchania semestralne klas  VI c/6  i  IV c/4
12  I                         Rada Pedagogiczna
12  I                         Wieczór Sonat (prowadzenie D.Gawlikowska)
15–27  I                   Ferie zimowe 

" />