Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom szczęśliwych i pogodnych wakacji.