Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary