Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom szczęśliwych i pogodnych wakacji.