Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

Semestr I

Wrzesień
4 IX – rozpoczęcie roku szkolnego

Październik 
14 X – Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej i „Pasowanie” uczniów klas I
18 X – popis Sekcji – godz. 18:00 (prowadzenie A. Rymarczuk-Świńczyk)
26 X – popis Sekcji – perkusja – godz. 18:00 (prowadzenie A. Waloszczyk)

Listopad  
08 XI – popis Sekcji – godz. 18:00 – perkusja i zespoły kameralne (prowadzenie K.Loho)
14 XI – Koncert z okazji Święta Niepodleglości
15 XI – popis Sekcji – godz. 18:30 (prowadzenie J.Buliński)
16 XI – Koncert uczniów PSM II st. – godz. 18:00
22 XI – przesłuchanie techniczne klas programowo najwyższch
28 XI – popis Sekcji - godz. 18:00 – perkusja i zespoły kameralne (prowadzenie A.Gołaj)
30 Xi – popis Sekcji – godz. 17:00 (prowadzenie M.Świętoń)

Grudzień 
04 XII – popis Sekcji – „Zespoły kameralne przed przesłuchaniami CEA” – godz.18:00 (prowadzenie A.Waloszczyk)
06 XII – popis Sekcji – godz. 16:30 (prowadzenie H.Rymarczuk)
11-15 XII – przesłuchania semestralne
12 XII  – Koncert kolęd – Oratorium Marianum
13 XII – przesluchania semestralne klas programowo najwyższych
21 XII - przesłuchania semestralne klas perkusji

Styczeń 
12 I – Rada Pedagogiczna

15 I – 27 I – Ferie zimowe

" />