Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu

im. Grażyny Bacewicz

XV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Grażyny Bacewicz
Szkół Muzycznych I stopnia
27-29.04.2020 r.

Komunikaty szkolne dla uczniów i rodziców:

Informacja o arkuszu nauczyciela

Dzień dobry, Przypominam o złożeniu arkusza informacyjnego nauczyciela za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Termin złożenia do 29 lutego 2020. UWAGA!! Treść arkusza uległa zmianie. Arkusz do pobrania na stronie…

Ferie zimowe

Uwaga !!! Ferie zimowe 10.02.2020 – 23.02.2020 W czasie ferii zimowych Szkoła będzie otwarta dla uczniów w godz. 8.00 – 14.30 (poniedziałek – piątek).

O szkole:

Historia i cele szkoły

Szkoła jest dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia...

Dydaktyka

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach: w cyklu 6–letnim (dla dzieci w wieku 6–10 lat) oraz w cyklu 4–letnim (dla młodzieży w wieku 11–15 lat).

Struktura organizacyjna szkoły

Kierownictwo, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły...

Oferujemy naukę gry na instrumentach: