Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu

im. Grażyny Bacewicz

>Szkolny newsletter dla rodziców<

Nasza szkoła, to miejsce dla ludzi, których pasją jest muzyka.
Dbamy o rozwój artystycznej osobowości uczniów oraz pracujemy nad tym, aby muzyka towarzyszyła wszystkim naszym wychowankom w ich życiu.

Historia i cele szkoły

Szkoła jest dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia...

Dydaktyka

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach: w cyklu 6–letnim (dla dzieci w wieku 6–10 lat) oraz w cyklu 4–letnim (dla młodzieży w wieku 11–15 lat).

Struktura organizacyjna szkoły

Kierownictwo, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły...

Oferujemy naukę gry na instrumentach:

Komunikaty szkolne dla uczniów i rodziców: