Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu

im. Grażyny Bacewicz

Popisy uczniów

Komunikaty szkolne dla uczniów i rodziców:

Ogłoszenie w sprawie trybu nauki w szkole

Szanowni Państwo Informujemy, że zgodnie z zapowiedziami MEiN, w poniedziałek 10.01.2022 wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad higieny (maseczki, dystans, dezynfekcja) oraz o nieprzyprowadzaniu na…

O szkole:

Historia i cele szkoły

Szkoła jest dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia...

Dydaktyka

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach: w cyklu 6–letnim (dla dzieci w wieku 6–10 lat) oraz w cyklu 4–letnim (dla młodzieży w wieku 11–15 lat).

Struktura organizacyjna szkoły

Kierownictwo, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły...

Oferujemy naukę gry na instrumentach: