VII Międzynarodowy Konkursu Trąbkowy „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego – Trąbki Wielkie