Igor Borkowski kl.I, A.Lewandowski – „Wśród nocnej ciszy”, naucz. Małgorzata Borkowska