Igor Borkowski kl.I, A.Lewandowski – “Wśród nocnej ciszy”, naucz. Małgorzata Borkowska