Harmonogram Pracy Sekcji Instrumenów Klawiszowych

SEMESTR I

Październik
13 X sob.              Ogólnoszkolny Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
16-17 X wt.śr.      Przesłuchanie kontrolne kl. VI i IV mł.
30-31 X wt.śr.      Przesłuchanie kwalifikacyjne kl. VI i IV mł. przed przesłuchaniami CEA

Listopad
13 XI sob.             Ogólnoszkolny Koncert z okazji Święta 11 XI
XI                           Koncert “Z muzyczną wizytą” w OSM I i II st.
XI                           Warsztaty
XI                           Koncert ogrywający w Klubie Muzyki i Literatury

Grudzień 
14-15 XII pt.sob  Przesłuchania śródsemestralne kl. I i II
18 XII wt.                Ogólnoszkolny Koncert Kolęd w Oratorium Marianum

Styczeń 
12-23 I                  Przesłuchania śródsemestralne pozostałych klas
25 I                        Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna