Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary

Harmonogram pracy sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
w roku szkolnym 2018/2019

        Semestr I 

Listopad

1   XI                      Święto Wszystkich Świętych

5   XI                      Przesłuchania techniczne i czytanie a’vista

7-8   XI                   Przesłuchanie kwalifikacyjne do Przesłuchań CEA – etap szkolny

8   XI                      Koncert wspólny w OSM  I i II st.im.K.Szymanowskiego, prow. A.Szczygielska

10 XI                      Ogólnoszkolny koncert patriotyczny

12   XI                    Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

13 XI                      Warsztaty gitarowe z dr Krzysztofem Pełechem

16 XI                      Koncert gitarowy – współpraca ze szkołami

dolnośląskimi; Akademia Muzyczna, godz. 18.00 (organizacja A.Furmanowska)

20 XI                      Koncert ogrywający w SP na Wietrznej (prow.M.Jakóbczak)

21 XI                      Warsztaty skrzypcowe z mgr Januszem Gajownikiem

22 XI                      Warsztaty wiolonczelowe z mgr Robertem Lewandowskim

Koncert ogrywający w SP na Wietrznej (prow.M.Molisak)

24 XI                      Regionalne Przesłuchania CEA – gitara, zespoły – Głogów

29 XI                      Koncert ogrywający w SP na Wietrznej (prow.D.Gawlikowska)

30 XI                      Koncert ogrywający w SP na Wietrznej (prow.M.Adamiak)

 

Grudzień

4 XII                      Regionalne Przesłuchania CEA – skrzypce, altówka – Syców

7 XII                      Regionalne Przesłuchania CEA – wiolonczela, kontrabas – Oława

13-14 XII               Przesłuchanie śródroczne klas  I-II dz. i  I mł.

18 XII                    Ogólnoszkolny koncert kolędowy Oratorium Marianum

23-31 XII               Ferie świąteczne

 

Styczeń

1   I                          Nowy Rok

15-23 I                    Przesłuchania semestralne klas  III-VI dz.  i  III-IV mł

25  I                         Rada Pedagogiczna i zebranie sekcji

28  I – 9 II               Ferie zimowe