Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

Harmonogram Pracy Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji – Semestr I

Wrzesień 
03 IX – Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Październik 
13 X – Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
16-18 X – Przesłuchania robocze uczniów klas VI/6 i IV/4 przygotowujących się do Przesłuchań CEA (co najmniej jeden utwór na pamięć)
29-31 X –  Przesłuchania robocze uczniów klas VI/6 i IV/4 przygotowujących się do Przesłuchań CEA ( dwa utwory na pamięć, etiuda z nut)

Listopad 
07 XI – popisy Sekcji w MDK / ul. Kołłątaja / godz. 17:00 i 19:00
12 XI – Koncert z okazji Święta Niepodległości

Grudzień
05 XII – przesłuchanie techniczne klas II, III/4 i IV,V/6
12-13 XII – Przesłuchania semestralne klas I,II/6 i I/4
18 XII – Koncert Kolęd – Oratorium Marianum

Styczeń 
14-23 I – Przesłuchania semestralne c.d.