Aleksander Kral kl. I 
naucz. H.Rymarczuk   
F. Couperin – Żniwiarze