Alicja Jóźwiak (skrzypce) kl. III, O. Rieding – Koncert D-dur op.36 cz. III, akomp. F. Malawski, naucz. Anna Dzierżanowska