Alicja Pakuła kl. I mł. – altówka
 naucz. Marzena Downar-Zapolska 
A. Cofalik – Szewczyk
 S.Suzuki – Allegro
 akomp. Karolina Mazurek