Alicja Pancerowicz kl. III 
naucz. Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk 
Alain Crepin – Cliché