Anna Kulesza kl. VI, J.Haydn – Sonata nr 43, naucz. Agnieszka Lewandowska-Gryś