Antoni Teichert kl. I, L. Bas Etiuda 4, naucz. Katarzyna Bednarek-Wojtkowiak