Antonina Skonieczka kl. I 
naucz. Halina Zwiercan 
 W. A. Mozart – Temat z 12 wariacji (Kurki trzy) 
T. Zacharina – Kołysanka akomp. Filip Malawski