Antonina  Skonieczka kl. I 
naucz. Halina Zwiercan 
E. Iwan – Maleńki walczyk 
A. Komarowski – Piosenka 
akomp. F. Malawski