Antonina Skonieczka kl. I 
naucz. Halina Zwiercan 
M. Krasiew –  Top top 
M. Kaczurbina – Miś z laleczką akomp. Filip Malawski