Antonina Skonieczka kl. I – skrzypce naucz. Halina Zwiercan N. Mietłow – Kołysanka akomp. Filip Malawski