Bartosz Olszewski kl.I 
naucz. E.Bujoczek 
S.Raube z.I – Etiuda 34
A.Goedicke – Rigaudon