Bartosz Olszewski kl. I 
naucz. Ewa Bujoczek 
A.Goedicke – Taniec e-moll