Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacko-plastyczny