Blanka Daszczyk kl. IV 
naucz. E. Florek 
W. Lutosławski – ,, Zalotny”