Borys Skrzypczak kl. I 
naucz. Barbara Niesobska 
A. Lasko – Obłoczki