Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.1960),  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w okresie od 09 do 29 listopada zajęcia w naszej szkole odbywać się będą w następujący sposób:

  1. Wszystkie zajęcia grupowe (Kształcenie słuchu, Rytmika, Audycje muzyczne, Chór, Orkiestra, Zespoły) odbywać się będą zdalnie poprzez platformę teams zgodnie z planem lekcji.
  2. Lekcje instrumentu głównego dla uczniów wszystkich klas odbywać się będą zdalnie zgodnie z planem lekcji (sposób komunikacji ustalą nauczyciele w porozumieniu
    z uczniem i jego rodzicami).

 

  1. Na wniosek nauczyciela i zgodnie z potrzebami edukacyjnymi ucznia, lekcje instrumentu dla klas I i II/6 mogą odbywać się STACJONARNIE.

 

  1. Lekcje perkusji dla wszystkich klas odbywać się będą STACJONARNIE, zgodnie z planem lekcji ustalonym
    z nauczycielem.

 

PODCZAS POBYTU W SZKOLE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE ŚCISŁY REŻIM SANITARNY.

 

Proszę uczniów o kontakt z nauczycielem instrumentu głównego oraz regularne uczestnictwo w zajęciach grupowych !

Irena Maciukiewicz