Duet fletowy – „ W żłobie leży”, Marysia Orłowska i Weronika Kowalska, naucz. H.Rymarczuk