Dydaktyka

Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrocławiu jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie.

MISJA

Nasza szkoła, to miejsce dla ludzi, których pasją jest muzyka. Dbamy o rozwój artystycznej osobowości uczniów oraz pracujemy nad tym, aby muzyka towarzyszyła wszystkim naszym wychowankom w ich życiu.

DYDAKTYKA

Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • w cyklu 6 – letnim (dla dzieci w wieku 6 – 10 lat),
  • w cyklu 4 – letnim (dla młodzieży w wieku 11 – 15 lat).

Uczniowie kształcą się w następujących sekcjach:

  • instrumentów klawiszowych (fortepian, akordeon),
  • instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas oraz gitara),
  • instrumentów dętych i perkusji (flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, instrumenty perkusyjne oraz w miarę potrzeb waltornia).

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów (z wyjątkiem gitary). Jest również możliwość wypożyczenia podręczników szkolnych i nut w bibliotece szkolnej. Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym od poniedziałku do soboty (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu). Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru, zespołu smyczkowego oraz zespołów kameralnych. Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku, na rzecz miasta i regionu. Najważniejszym, podsumowującym całoroczną pracę uczniów jest koncert „Najlepsi z najlepszych” odbywający się w sali Filharmonii Wrocławskiej lub auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo cenną rolę odgrywa edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla młodzieży i dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli. Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia, gdzie są przygotowywani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy naszych uczniów na konkursach i przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.