Elżbieta Szulc (skrzypce) kl. V, C. Bohm – „Scene de Ballet”, akomp. F. Malawski, naucz. Anna Dzierżanowska