Badanie realizacji podstawy programowej fortepianu dodatkowego