Sekcja Instrumentów dętych – Przesłuchania przed CEA – przygotowanie i prowadzenie p. Janusz Buliński