Sekcja instrumentów smyczkowych – Popis ogrywający