Sekcja instrumentów smyczkowych i Sekcja instrumentów dętych – Wspólny popis uczniów