Sekcja instrumentów smyczkowych – Przesłuchania przed CEA