Popisy uczniów klas I i II – godz. 16.30 oraz 18.00