Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki.