Sekcja instrumentów smyczkowych – Przesłuchania półroczne uczniów klas VI/c.6 i IV/c.4