Sekcja instrumentów dętych i perkusji – Przesłuchania półroczne klas I-V/c.6 oraz I-III/c.4 wg. harmonogramów