Przesłuchania techniczne – Sekcja instrumentów dętych