Przesłuchania techniczne Sekcji Dętej klas V/c.6 i III/c.4