Przesłuchanie kl. VI/dz.i IV/mł. (gamy/sonaty) sekcji instrumentów smyczkowych