Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji – Egzamin techniczny klas programowo najwyższych